Page 11 - Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej
P. 11

Bernadeta Niesporek-Szamburska

    (bernadeta.niesporek-szamburska@us.edu.pl)

    Językoznawca, profesor zwyczajny, dydaktyk w Katedrze Dydaktyki Języka i Lite-
    ratury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze:
    językowy obraz świata dzieci i młodzieży, dydaktyka języka polskiego, także jpjo,
    literatura dla dzieci i młodzieży. Prowadziła zajęcia językowe dla uczniów oraz
    studentów zagranicznych szkół i uniwersytetów m.in. w Anglii, Irlandii, Stanach
    Zjednoczonych, Kanadzie, Włoszech, Turcji, Rumunii, Brazylii. Wybrane publika-
    cje: Język wierszy dla dzieci (na materiale „Świerszczyka”) (1990), Językowy obraz
    pór roku oraz tradycji kulturowych w twórczości dzieci (2004), O dialogu kultur
    w edukacji polonistycznej (na poziomie szkoły podstawowej) (2009; współautor:
    A. Kołodziej), Stereotyp czarownicy i jego modyfi kowanie. Na przykładzie tekstów
    dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych (2013); współautorka podręcznika dla dzie-
    ci do nauczania języka polskiego jako obcego Bawimy się w polski (2009, 2012,
    2013, 2014; współautor: A. Achtelik). Współredaktorka wielu tomów z zakresu dy-
    daktyki języka oraz literatury dla dzieci i młodzieży.

                         11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16